РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 26
Базовая цена : 25,01
Дата последней сделки : 12.08.2020
Стартовая цена : 2 830,01
Базовая цена : 3 000
Дата последней сделки : 12.08.2020
Стартовая цена : 1 901
Базовая цена : 2 045
Дата последней сделки : 12.08.2020
Стартовая цена : 5 800
Базовая цена : 6 000
Дата последней сделки : 11.08.2020
Стартовая цена : 17,25
Базовая цена : 17,22
Дата последней сделки : 12.08.2020
Стартовая цена : 16 100,01
Базовая цена : 19 299,99
Дата последней сделки : 12.08.2020
Стартовая цена : 1 400
Базовая цена : 1 400
Дата последней сделки : 10.08.2020

Существенные фактыНаименование эмитента

Хорижий инвестиция иштирокидаги "Yangiyo'l yog'-moy" акциядорлик жамияти
ХИИ "Yangiyo'l yog'-moy" АЖ
-


Контактные данные

Тошкент вилояти, Янгийўл шаҳри
Тошкент вилояти, Янгийўл шаҳри, Самарқанд 352, 100112
yangiyolmjk@mail.ru
www.yym.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
26.06.2020
02.07.2020
Янгийул ш
86.23
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. 100 25957445 0 0 0 0
2 Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. 59.33 15400690 40.67 10556755 0 0
3 Жамиятнинг 2019 йил якуни ва шу даврга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини кўриб чиқиш. 59.33 15400690 0 0 40.67 10556755
4 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш. 59.33 15400690 40.67 10556755 0 0
5 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш. 59.33 15400690 40.67 10556755 0 0
6 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖнинг 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш. 59.33 15400690 40.67 10556755 0 0
7 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.(кумулятив овоз) 0 0 0 0 0 0
8 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 59.33 15400690 40.67 10556755 0 0
9 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ раҳбарини тайинлаш. 59.33 15400690 40.67 10556755 0 0
10 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ нинг 2020 йил учун Бизнес режаcини тасдиқлаш. 59.33 15400690 40.67 10556755 0 0
11 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖнинг 2019 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш. 100 25957445 0 0 0 0
12 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. 59.33 15400690 0 0 40.67 10556755
Текст
1 Акциядорлар умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин. -савол ва таклифлар - 3 дақиқа; - мунозара- 5 дақиқа.
2 Саноқ комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Ташкулов Тура Джураевич; 2. Мажидова Нигора Шуҳратовна; 3. Мавлянов Жамшид Инамович
3 ХИИ “Yangiyo’l yog’-moy” АЖнинг 2019 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4 ХИИ “Yangiyo’l yog’-moy” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи жамият уставининг 11.7 “н” бандига асосан қабул қилинмади.
5 ХИИ “Yangiyo’l yog’-moy” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “Консаудитинформ” МЧЖ ташкилотининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
6 ХИИ “Yangiyo’l yog’-moy” АЖда 2019 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизими натижалари “қониқарли” деб топилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
7 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин. 1. Хамрахужаев Неъматжон Яхёхонович 2. Кобилов Ибодулла Муродуллаевич 3. Тоирбеков Камолиддин Қизилбекович 4. Ўразбоев Санжар Максудбаевич 5. Нурмухамедов Тохир Анварович 6. Инамов Еркин Бахрамович 7. Якубов Мунир Муродович 8. Юнусов Элдор Нуруллаевич 9. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич
8 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Шарипов Зафар Зариф ўғли; 2. Шодиев Бахтиёр Хамидуллоевич; 3. Жуланов Камол Жуланович
9 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» AЖ бош директори лавозимига кўрсатилган номзод Вазирлар Маҳкамаси томонидан ўрнатилган тартибда келишилгунга қадар амалдаги бош директор вазифасини бажарувчи Хайруллаев Алишер Абдуллаевич бош директор вазифасини вақтинча бажарувчи этиб тайинлансин.
10 1. ХИИ “Yangiyo’l yog’-moy” АЖнинг 2020 йил учун бизнес- режаси тасдиқлансин. 2. Жамият ижроия органи ХИИ “Yangiyo’l yog’-moy” АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режасида кўрсатилган асосий кўрсаткичлари бажарилишини таъминлансин.
11 1. ХИИ “Yangiyo’l yog’-moy” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 8 428 239,9 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • соф фойданинг 85 фоизи, яъни 7 164 003,9 минг сўми дивиденд тўловларига йўналтириш, шунингдек жамият уставига белгиланганидек 95860 дона имтиёзли акцияларнинг ҳар бир донасига акция номинал қийматининг 25 фоизи, яъни 6 707,32 минг сўм миқдорида ва оддий акцияларга 7 157 296,56 минг сўмлик маблағни дивиденд тўловига йўналтириш, ҳар бир дона оддий акцияга 237,77 сўм. Бир дона имтиёзли акцияга 69,97 сўм тўлашни белгилансин; • соф фойданинг 15 фоизи, яъни 1 264 236,00 минг сўмини кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш шарти билан жамиятни ривожлантиришга йўналтирилсин. 2. Ҳисобланган дивидендлар, дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин. 3. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2020 йил 29 июн, тугатиш санаси 2020 йил 25 август этиб белгилансин. 4.Дивидендлар пул кўринишида қуйидагича тўлансин: • юридик шахсларга-уларни банк ҳисоб рақамларига. • жисмоний шахсларга-уларнинг банк ҳисоб рақамларига,банк пластик карточкалари ёки шахсининг аризасига асосан нақд кўриниш орқали.
12 ХИИ «Yangiyo’l yog’-moy» АЖ ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Хамрахужаев Неъматжон Яхёхонович Давлат бошқаруви академияси кафедра мудири 0 0 27721242
2 Кобилов Ибодулла Муродуллаевич Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси 0 0 27721242
3 оирбеков Камолиддин Қизилбекович Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиқ ўринбосари 0 0 27721242
4 Ўразбоев Санжар Максудбаевич Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассис 0 0 27721242
5 Нурмухамедов Тохир Анварович “Ўзёғмойсаноат” уюшмаси бошқарма бошлиғи 0 0 27721242
6 Инамов Еркин Бахрамович Тадбиркор 0 0 23752710
7 Наров Элбек Ирискулович Тадбиркор 0 0 0
8 Юнусов Элдор Нуруллаевич Тадбиркор 0 0 23752695
9 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич Тадбиркор 0 0 23752695
10 Якубов Мунир Муродович Тадбиркор простая 5292 23752695
нет
Хайруллаев Алишер Абдуллаевич
Устабабаева Дилором Абдуганиевна
Мавлянов Жамшид Инамович