РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 26,97
Базовая цена : 23
Дата последней сделки : 14.07.2020
Стартовая цена : 2 800
Базовая цена : 2 944,97
Дата последней сделки : 14.07.2020
Стартовая цена : 250 000
Базовая цена : 250 000
Дата последней сделки : 13.07.2020
Стартовая цена : 1 999,99
Базовая цена : 1 803
Дата последней сделки : 14.07.2020
Стартовая цена : 17,28
Базовая цена : 17,28
Дата последней сделки : 14.07.2020
Стартовая цена : 12 000
Базовая цена : 11 500
Дата последней сделки : 14.07.2020
Стартовая цена : 1 445
Базовая цена : 1 445
Дата последней сделки : 14.07.2020
Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 10.07.2020

Существенные факты

Наименование эмитента

Хорижий Инвестиция Иштирокидаги “Когон ёғ –экстракция заводи” акциядорлик жамияти
ХИИ “Когон ёг –экстракция заводи” АЖ
KYEZ

Контактные данные

Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.
Ўзбекистон Республикаси,200701, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.
info@kogonyog.uz
www.kogonyog.uz

Информация о существенном факте

08
Изменение в составе ревизионной комиссии
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Место работы в других организациях Должность
1 Самандаров Талъат Юлдашевич Давлат рақобат қумитаси бош мутахассиси - 0 - -
2 Жовлиев Шухрат Норбобоевич “Ўзпахтаеғ” АЖ бош мутахассиси - 0 - -
3 Абдурахимов Ахрор Анварович “Ўзпахтаеғ” АЖ бош мутахассиси - 0 - -
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Место работы в других организациях Должность
1 Ғойибов Лазиз Ахматович Давлат рақобат қумитаси Бухоро вилоят худудий бошқармаси бўлим бошлиғи - 0 - -
2 Рустамов Сарвар Равшанович Давлат рақобат қумитаси бош мутахассиси - 0 - -
3 Ғаниев Саидикром Бахрамович Давлат рақобат қумитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари - 0 - -
Общее собрание акционеров
26,02,2019
26,02,2019
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Б А Ё Н Н О М А С Идан кўчирма Йиғилиш ўтказиш жойи: Бухоро вилояти, Когон шахри, Амир Темур кўчаси 5а-уй. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АJнинг мажлислар залида. Йиғилиш ўтказилган сана, вақт: 26 -февраль, 2019 йил, соат 10:00да. Жамиятнинг жами акциялари сони– 50 860 462 дона Овозга эга бўлган акциялар сони – 50 564 914 дона имтиёзли акциялар сони – 295 548 дона Мажлисга қатнашган овозга эга акциялар сони – 42946422 дона Йиғилишга қатнашган акциядорлар сони – 28 нафар Мажлис кворуми – 84,93 % Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарорларни қабул қилишга тўла хақли. Акциядорлар умумий йиғилиши ишчи президиуми: 1. Д.М.Умиров. – Жамият кузатув кенгаши раиси – Йиғилиш раиси. 2. А.С. Файзиев – Жамият бош директори в.б. Йиғилиш раиси: Умиров Д.М. Йиғилиш котиби: Шарипов Ш.З. ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ: 1. .......... 2. ............... 3. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш. 4. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш. ........ .......... Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан Жамият Кузатув кенгаши раиси Д.М.Умиров сўзга чиқиб, Жамият кузатув кенгашининг 2019 йил 8 февралдаги баённомаси қарорига асосан қуйидаги номзодлар жамият Кузатув кенгаши таркибига киритилганлигини айтиб ўтди Булар: 1. Мирзаахмедов Одилжон – Молия Вазирлиги бош мутахассиси 2. Ботиров Шарофиддин - Давлат рақобат қўмитаси бош мутахассиси 3. Шодмонқулов Шерзод - Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи 4. Эсиргапов Фахриддин - Давлат рақобат қўмитаси бўлим бошлиғи. 5. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – тадбиркор 6. Назиртаев Салохуддин Алмахаматович – тадбиркор 7. Саматов Алишер Ахматович – тадбиркор 8. Киёмов Собир Шарифович - тадбиркор Шунингдек, йиғилиш раиси Жамият кузатув кенгаши аъзолигига таклиф этилган номзодлар кумулятив овоз бериш йули билан сайланишини, унинг тартиби тўғрисида кисқача тушунтиришлар бергандан сўнг, номзодлар бўйича ўз муносабатларини бюллитенда билдириб овоз беришларини сўради. Овоз бериш натижалари: 1. Мирзаахмедов Одилжон – 45730095 овоз; 2. Ботиров Шарофиддин - 45730095 овоз; 3. Шодмонқулов Шерзод - 45730095 овоз; 4. Эсиргапов Фахриддин - 45741095 овоз; 5. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – 42616632 овоз;; 6. Назиртаев Салохуддин Алмахаматович – 38857550 овоз; 7. Саматов Алишер Ахматович – 39148342 овоз; 8. Киёмов Собир Шарифович - 408160 овоз; Қабул қилинган қарор: Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Мирзаахмедов Одилжон 2. Ботиров Шарофиддин 3. Шодмонқулов Шерзод 4. Эсиргапов Фахриддин 5. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич 6. Назиртаев Салохуддин Алмахаматович 7. Саматов Алишер Ахматович Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан Жамият Кузатув кенгаши раиси Д.М.Умиров сўзга чиқиб, тафтиш комиссия аъзолига номзодлар келиб тушганлигини эълон қилди ва шу келиб тушган таклифларни инобатга олган ҳолда қуйидаги номзодларни тасдиқлаш учун танишиб чиқишни ва факат учта номзод учун овоз беришни таклиф қилди: 1. Ғойибов Лазиз Ахматович - Давлат рақобат қумитаси Бухоро вилоят худудий бошқармаси бўлим бошлиғи; 2. Рустамов Сарвар Равшанович - Давлат рақобат қумитаси бош мутахассиси; 3. Ғаниев Саидикром Бахрамович - Давлат ракобат қумитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари; 4. Саттаров Тухтапулат Шарипович - тадбиркор; 5. Ёров Нозим Насимович – тадбиркор. Овоз бериш натижалари: 1. Ғойибов Лазиз Ахматович - 26366808 овоз; 2. Рустамов Сарвар Равшанович - 41671442 овоз; 3. Ғаниев Саидикром Бахрамович - 26285996 овоз; 4. Саттаров Тухтапулат Шарипович - 15412022 овоз; 5. Ёров Нозим Насимович – 16044354овоз. Қабул килинган қарор: Жамият тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Ғойибов Лазиз Ахматович 2. Рустамов Сарвар Равшанович 3. Ғаниев Саидикром Бахрамович Кун тартибидаги барча масалалар муҳокама қилингандан сўнг, мажлис раиси Д.М. сўзга чиқиб, мажлис қатнашчиларига ўз миннатдорчилигини билдирди ва мажлисни ёпиқ деб эълон қилди. Мажлис баённомаси 2019 йил 26 февраль куни тузлди ва имзоланди. Йигилиш котиби _________ Ш.Шарипов
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Место работы в других организациях Должность
1 Ғойибов Лазиз Ахматович Давлат рақобат қумитаси Бухоро вилоят худудий бошқармаси бўлим бошлиғи - 0 - -
2 Рустамов Сарвар Равшанович Давлат рақобат қумитаси бош мутахассиси - 0 - -
3 Ғаниев Саидикром Бахрамович Давлат ракобат қумитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари - 0 - -
Файзиев Акмал Сулаймонович
Наврузов Илхом Джумаевич
Шарипов Шариф Зарипович