РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 900
Дата последней сделки : 16.05.2019
Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 010
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 12 010
Базовая цена : 12 010
Дата последней сделки : 01.04.2019
Стартовая цена : 1 050
Базовая цена : 1 050
Дата последней сделки : 15.05.2019
Стартовая цена : 20
Базовая цена : 20
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 6 750
Базовая цена : 10 000
Дата последней сделки : 16.05.2019
Стартовая цена : 115
Базовая цена : 110
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 1 300
Базовая цена : 1 300
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 23 000
Базовая цена : 23 000
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 230 000
Базовая цена : 230 000
Дата последней сделки : 14.05.2019
Стартовая цена : 7 000
Базовая цена : 7 000
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 27 000
Базовая цена : 27 000
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 2,95
Базовая цена : 2,95
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 1 600
Базовая цена : 1 600
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 4 300
Базовая цена : 4 300
Дата последней сделки : 14.05.2019
Стартовая цена : 5 000
Базовая цена : 5 000
Дата последней сделки : 16.05.2019
Стартовая цена : 311 000
Базовая цена : 311 000
Дата последней сделки : 13.05.2019
Стартовая цена : 16,9
Базовая цена : 16,9
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 15
Базовая цена : 15
Дата последней сделки : 15.05.2019
Стартовая цена : 8 700
Базовая цена : 8 700
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 3 001
Базовая цена : 3 001
Дата последней сделки : 14.05.2019
Стартовая цена : 0,89
Базовая цена : 0,89
Дата последней сделки : 17.05.2019
Стартовая цена : 3 200
Базовая цена : 3 200
Дата последней сделки : 17.05.2019

Информация о компании

Ohsm <Ohangaronsement> aksiyadorlik jamiyati
ISIN Количество Номинал (UZS) Котировальная цена Уставной капитал(UZS) Рыночная цена на дату последней сделки (UZS) Дата последней сделки Рыночная капитализация (UZS)
Простые акции UZ7021980006
OHSM
4 925 062 1 000 Отсутствует 4 928 906 000 270000.0 29.01.2019 4 928 906 000
Привилегированные акции UZ702198K011
OHS1
3 844 1 000 Отсутствует

О компании

«OHANGARONSEMENT» акциядорлик жамияти акциядорларининг

навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабарнома

 

Ҳурматли «OHANGARONSEMENT» АЖ акциядори !

 

«OHANGARONSEMENT» акциядорлик жамияти, жойлашган манзили: Ўзбекистон Республикаси, 110300, Тошкент вилояти, Оҳангарон шаҳри, саноат ҳудуди, электрон почта манзили: agc@eurocem.ru, расмий веб-сайти:www.akhancem.uz,акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиши тўғрисида хабар беради, йиғилиш 2019 йил 18январькуни соат 1030 да йиғилиш шаклида бўлади (кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарор қабул қилиш учун акциядорларнинг биргаликдаги ҳозир бўлиши). Йиғилиш ўтказиш жойи: Ўзбекистон Республикаси, 110300, Тошкент вилояти, Оҳангарон шаҳри, саноат ҳудуди, «OHANGARONSEMENT» АЖ конференц зали.     

Акциядорларнинг навбатданташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 2018 йил 29декабрь ҳолатига шакллантирилган.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этишга ҳуқуқи бўлган акциядорлар реестри 2018 йил 14янарь ҳолатига шакллантирилган.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги саволлар киритилди:

1. Жамият акциядорларининг навбатданташқари умумий йиғилишининг Раиси ва Котибини сайлаш.

2. Жамият акциядорларининг навбатданташқари умумий йиғилишининг ўтказиш тартибини (регламентини) белгилаш (тасдиқлаш).

3. Жамият томонидан йирик битим тузиш тўғрисида – Жамият ва «Сбербанк» ОАЖ ўртасида тузилган 15.02.2018 йилдаги №5784 - OHG сонли кафиллик шартномаси билан назарда тутилган Молиявий ҳужжатларга ўзгартириш киритишни маъқуллаш.

 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатга олиш соат 900да бошланади, акциядорларни рўйхатдан ўтказиш соат 1025 да якунланади. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш йиғилиш ўтказиладиган жойда,«OHANGARONSEMENT» АЖнинг маъмурий бошқарув биносида амалга оширилади. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, ҳамда кун тартибидаги саволлар бўйича овоз беришлар натижаси акциядорларнинг умумий йиғилишида 2018 йил 18январда маълум қилинади.

Акциядор умумий йиғилишда шахсан ёки ўзининг вакили орқали иштирок этиши мумкин. Акциядорнинг вакили ўз ҳаракатларини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ ёзма равишда тайёрланган ва расмийлаштирилган ишончномага асосан амалга оширади. Йиғилишда иштирок этиш учун рўхатдан ўтишда акциядор ёки унинг вакили ўзи билан паспорт олиб келиши керак.

Умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) билан «OHANGARONSEMENT» АЖ жойлашган манзилда ёзма шаклдаги ариза тақдим этиш йўли билан танишиш мумкин. Ёзма шаклдаги аризада қуйидагилар кўрсатилиши лозим:

- жисмоний шакхс бўлган акциядорларга – Ф.И.Ш., паспорт маълумотлари, яшаш манзили, тегишли бўлган акциялар миқдори ва тури;

- юридик шахс бўлган акциядорларга – юридик шахснинг номланиши, жойлашган жойи, давлат рўйхатидан ўтказилганлик рақами ва санаси, тегишли бўлган акциялар миқдори ва тури.

 

ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРНИ ЎЗЛАРИГА ТЕГИШЛИ АКЦИЯЛАРНИНГ ЖАМИЯТ ТОМОНИДАН ҚАЙТАРИБ СОТИБ ОЛИНИШИНИ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА ХАБАРНОМА

 

Сизга Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни (бундан буён матнда йирик Қонун деб юритилади) 40-моддасига мувофиқ овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларушбу Қонун 84-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларига мувофиқ жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки бошқа шахсга бериш билан боғлиқ йирик битим (бундан буён матнда йирик битим деб юритилади) тузиш тўғрисидаакциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қарорлар қабул қилишда, агар улар қарши овоз берган бўлса ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаган бўлса, ўзларига тегишли акцияларнинг ҳаммаси ёки бир қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилишга ҳақлидир.

Ўзларига тегишли акциялар жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати овоз бериш натижасида ушбу Қонунга мувофиқ акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилиш ҳуқуқи юзага келиши мумкин бўлган масалалар кун тартибига киритилган акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилади.

Акциядорларнинг ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари Ўзбекистон Республикаси, 110300, Тошкент вилояти, Оҳангарон шаҳри, саноат ҳудуди  манзилига акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилинган кундан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай тақдим этилиши керак. Мазкур муддат тугаганидан сўнг Жамият қайтариб сотиб олиш талабини қўйган акциядорлардан акцияларни ўн кун ичида қайтариб сотиб олиши шарт.

Акциядорнинг ўзига тегишли акцияларни қайтариб сотиб олиш тўғрисидаги ёзма талабида акциядорнинг яшаш жойи (юридик шаслар учун - жойлашган ери) ва унинг қайтариб сотиб олинишини талаб қилаётган акциялар сони кўрсатилган маълумотларни бўлиши керак.

Жамият томонидан акцияларни қайтариб сотиб олишга йўналтириладиган маблағларнинг умумий суммаси акциядорларда ўзларига қарашли акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилиш ҳуқуқи юзага келишига сабаб бўлган қарор қабул қилинган санадаги жамият соф активлари қийматининг ўн фоизидан ошиб кетиши мумкин эмас. Қайтариб сотиб олиш талаби қўйилган акцияларнинг умумий сони белгиланган чеклов инобатга олинган ҳолда жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши мумкин бўлган акциялар сонидан ошиб кетган тақдирда акциялар акциядорлардан қўйилган талабларга мутаносиб равишда қайтариб сотиб олинади.

«OHANGARONSEMENT» АЖнинг акциялари “Тошкент” Республика фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилганлиги сабабли, уларнинг биржа котировкалари бозор қиймати деб эътироф этилади. Акцияларнинг сотиб олиниши “Тошкент” Республика фонд биржасидаги бўлагн энг юқори савдо нархи бўйича, яъни бир акция учун 260 000 (Икки юз олтмиш минг) сўмдан амалга оширилади.

 Қўшимча маълумотлар олиш учун «OHANGARONSEMENT» АЖга 645-70-00 телефон рақами орқали мурожаат қилишингизни сўраймиз.

 Жамият ўз акциядорларига мурожаат қилиб, Ўзбекистон Республикаси акциядорлар тўғрисида қонун ҳужжатларига мувофиқ, маълумотларни акциядорларга тақдим қилиш мақсадида,қимматли қоғозларни номинал сақловчи (қимматли қоғозлар ҳисобини юритувчи)да расмийлаштириладиган қимматли қоғоз эгалари анкетасига ўз электрон почта манзилини маълум қилиш йўли билан ўзгартириш киритиш тўғрисида сўрайди.

Проспекты и другая информация

Существенные факты

Дата № факта
19.02.2019 (Essential Fact 31) НАСТУПЛЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ВЫКУПУ (ПОГАШЕНИЮ) ЦЕННЫХ БУМАГ Показать
22.01.2019 (Essential Fact 06) Решения, принятые высшим органом управления эмитента Показать
22.01.2019 (Essential Fact 19) Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента Показать
22.01.2019 (Essential Fact 20) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭМИТЕНТОМ КРУПНОЙ СДЕЛКИ Показать
22.01.2019 (Essential Fact 37) Возникновение у владельцев ценных бумаг права требования выкупа эмитентом принадлежащих им ценных бумаг Показать
07.01.2019 (Essential Fact 22) ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Показать
12.12.2018 (Essential Fact 31) НАСТУПЛЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ВЫКУПУ (ПОГАШЕНИЮ) ЦЕННЫХ БУМАГ Показать
07.12.2018 (Essential Fact 22) ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Показать
13.11.2018 (Essential Fact 06) Решения, принятые высшим органом управления эмитента Показать
13.11.2018 (Essential Fact 19) Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента Показать

График IPO/SPO/PO

Дата начала подписки Дата окончания подписки Отмена подписки Дата начала подписки Дата окончания подписки Этап подписки Валюта Цена предложения Депонирование (%) Объем выставленных на подписку (ед.) Объем выкупленных по подписке (ед.) Дата включения в список

Отчёты по бирже

Дата Тип Наименование отчёта
30 04 2019, 09:58:41 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Первый квартал Показать
31 10 2018, 20:05:22 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Третий квартал Показать
31 07 2018, 17:04:22 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Второй квартал Показать
02 07 2018, 17:59:50 Куликов Геннадий Васильевич Годовой отчет для акционерных обществ Показать
30 04 2018, 15:36:36 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Первый квартал Показать
31 10 2017, 14:44:46 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Третий квартал Показать
28 07 2017, 09:17:30 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Второй квартал Показать
06 07 2017, 13:02:01 Куликов Геннадий Васильевич Годовой отчет для акционерных обществ Показать
26 04 2017, 15:58:15 Нурулаев Бахтиёр Хабибович Квартальный отчет для акционерных обществ / Первый квартал Показать
25 10 2016, 09:24:18 Нурулаев Бахтиёр Хабибович Квартальный отчет для акционерных обществ / Третий квартал Показать